VLAAMS ZOMERCRITERIUM 2017 Minimaliseren

 

   Inkom
-        De zwemmers komen het gebouw binnen door de hoofdingang en krijgen toegang tot het zwembad via de individuele kleedkamers (inkomhal links) waar ze kunnen omkleden EN VOORAL hun schoeisel moeten aanpassen om hygiënische redenen!
-        Bij de lockers moet men zelf een code intypen en goed onthouden  
-        Voor de toeschouwers, afgevaardigden en trainers zijn inkombandjes voorzien per halve dag
-        De zitjes op de hoofdtribune zijn voorzien voor het publiek
-        De zwemmers mogen niet via de glazen deuren tussen zwembad en hal passeren
   Opwarming   
-        Het wedstrijdbad en kleine inzwembad kunnen hiervoor gebruikt worden, het grote trainingsbad is niet beschikbaar
-        Gelieve tijdens de opwarming baan 1 en 8 voor te behouden voor de sprints
-        Tijdens de wedstrijd kan het kleine inzwembad gebruikt worden voor warm-up en cooling-down, maar er mag NIET gespeeld worden of het zal ontruimd worden
-        Zeg duidelijk aan de zwemmers dat ze het wedstrijdbad nooit mogen verlaten via de elektronische panelen, maar dat ze via de trapjes aan de zijkant moeten gaan
-        De opwarming in het wedstrijdbad gebeurt in 2 sessies :     sessie 1 : van 8u00 tot 8u25
                                                                                      sessie 2 : van 8u30 tot 8u55
De indeling van de sessies wordt na afsluitdatum van de inschrijvingen medegedeeld, gelieve hiermede dan ook sportief rekening te houden
   Clubs & Envelop
     -    Envelop ENKEL af te halen door de clubafgevaardigde in de centrale inkomhal.
          In deze envelop zitten reglementair aantal gratis inkom bandjes of kaarten voor de  
          trainers en de afgevaardigde.
                                      Iedere dag is er een nieuwe envelop
   
AA-drink
      -    De clubafgevaardigden kunnen ’s morgens vóór aanvang wedstrijd in het materiaal   
           lokaal achter de startblokken, AA-drinks afhalen voor de ingeschreven zwemmers naar 
           rato van 1 drank per zwemmer per dag.
   Omgeving rond wedstrijdbad en inzwembad
-        Enkel de ruimte rond het inzwembad mag gebruikt worden voor kine / fysio
-        Vrije doorgang rond het kleine inzwembad moet echter te allen tijde gewaarborgd blijven
   Wedstrijd
-        De zwemmers moeten zich VIER reeksen voor de start van hun wedstrijd aanmelden aan de oproepkamer, die zich bevindt in de hoek van het wedstrijdbad tegenover de hoofdtribune
-        De zwemmers verlaten het water pas na de start van de volgende reeks, dit moet steeds langs de zijkant, NOOIT over de elektronische panelen
-        De timing op het programma is zuiver indicatief, het kan sneller of trager gaan!
   Uitslagen en medailles
-        De uitslagen worden uitgehangen aan de glazen deuren tussen het wedstrijdbad en de hal en achteraan de grote tribune op de eerste verdieping
-        Gelieve de winnaars van de medailles tijdig naar de prijsuitreiking te sturen.
De programmering van de medaille uitreikingen staat vermeld op het wedstrijd programma
-        De zwemmers moeten ZELF hun medailles op het podium in ontvangst nemen, nadien worden geen medailles meer uitgereikt
-        De uitslag kunt u vinden op de website van het provinciaal bestuur : www.vzfprant.be
   Doping
-        Indien er dopingtesten zijn, worden deze afgenomen in toiletten en kleedruimtes achteraan het kleine inzwembad
-        Gelieve daarom de gang tussen het kleine inzwembad tot deze ruimtes vrij te laten
 
   Afval
-        Gelieve het afval te deponeren in de voorziene afvalzakken of vuilbakken
-        Verlaat op het einde van de competitiedagen met de zwemmers de plaats waar ze verbleven pas nadat alles is opgeruimd aub
   Cafetaria
-        Bevindt zich in de kelder en is open vanaf 8u tot +/- een half uur na het namiddagprogramma
-        Er kan enkel betaald worden met cash geld, er is geen “bankterminal” in het zwembad  
                            PRANT is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadigingen
                   
 

   Wie mag deelnemen
   ·      Alle zwemmers aangesloten bij een club die lid is van de VZF mogen deelnemen aan het   
   Vlaams Zomercriterium
   ·      Een zwemmer mag worden ingeschreven voor alle wedstrijden waarop hij/zij een officiële
   tijd zwom
, controleerbaar op Swimrankings, na 1 januari 2016.
   Tussentijden, als inschrijftijd, worden niet aanvaard.
   ·      Inschrijvingen “zonder tijd” of foutieve (niet controleerbare) tijden worden niet
   aanvaard.
   ·      Deelnemers aan het BK-CATEGORIE mogen worden ingeschreven.
   ·      De deelname aan de aflossingen is voorbehouden voor zwemmers die op geen enkele
   afstand of  zwemslag een A-limiet behaalden vóór 7 juli 2017. Zwemmers, met een
   A-limiet, die deel uitmaken van een aflossingsploeg zullen de start geweigerd worden.

   Beperkingen
   ·      Bij de 400m wedstrijden wordt het aantal reeksen beperkt tot maximum 8 reeksen
   gelijkmatig verdeeld per leeftijdsjaar, op basis van de inschrijftijden. Indien voor een
   leeftijdsjaar niet alle plaatsen zijn bezet worden ze aangevuld met zwemmers van het
   andere leeftijdsjaar.
   ·      Zwemmers die voor de 400m wedstrijden inschrijven worden daarom verzocht om meteen
   bij inschrijving  te willen vermelden voor welke extra wedstrijd eventueel zal worden
   ingeschreven ter vervanging van de afgewezen inschrijving van de 400m wedstrijd.
   Dit kan door in TeamManager de extra wedstrijd aan te vinken in het vakje ‘Bonus’
   ·     Bij de aflossingen mag er maar 1 ploeg per club, per wedstrijd, starten. De voorlopige 
   samenstelling van de ploeg moet bij de inschrijving worden opgegeven.

   Medailles
   ·     Voor elke wedstrijd worden er 3 medailles per leeftijdsjaar uitgereikt aan de 11, 12, 13, 
   14, 15 en 16 jarigen EN 3 medailles aan de categorieën '17-18' en 19+.
   ·     Zwemmers die een A-limiet gezwommen hebben vóór 7 juli 2017 worden opgenomen 
   in de uitslag maar komen niet in aanmerking voor de medailles in de wedstrijden
   waarvoor ze vooraf een A-limiet behaald hebben. Op de uitslag zal naast de gezwommen 
   tijd de melding 'GM' toegevoegd worden indien ze binnen de eerste drie eindigen.
   ·     De lijst met zwemmers die een A-limiet gezwommen hebben kunnen te allen tijde
   geraadpleegd worden op de website van de VZF.
   ·     De medailles voor de aflossingen worden uitgereikt na controle van de effectief gestarte
   zwemmers.
   Ploegen met deelname van zwemmers met toch een A-limiet worden dan alsnog geschrapt
   uit de uitslag.
 
   Inschrijvingen
   ·     Uiterste datum van inschrijving 7 juli 2017.
   ·     Er moet ingeschreven worden met de absolute besttijd gezwommen in een 25m of 50m
    bad.
   ·     Het inschrijvingsgeld bedraagt 6,00€ per individuele start en 8,00€ per aflossing en  
    worden aangerekend via clubfactuur VZF.
   ·      De inschrijvingen dienen te gebeuren met het programma TEAM MANAGER (SPLASH)
   ·     Inschrijvingen, enkel via mail, versturen naar: ronny.buggenhout@skynet.be
   ·     Volgende files moeten worden ingezonden:
          o   Inschrijving met Lenex file uit Team Manager      
          o   Pdf lijst “Overzicht op namen”
          o   Pdf lijst “Namenlijst”
   ·    De clubs dienen bij de inschrijving de naam en het cv-nummer van de afgevaardigde, per
   sessie, op te geven.

   Officials
   ·      Officials moeten worden opgegeven per dagdeel/sessie
          - 1 official vanaf drie zwemmers
          - 2 officials vanaf 10 zwemmers
          - 3 officials vanaf 20 zwemmers
          - 4 officials vanaf 30 zwemmers
          - 5 officials vanaf 40 zwemmers
          - 6 officials vanaf 50 zwemmers
          - 7 officials vanaf 60 zwemmers
          - 8 officials vanaf 70 zwemmers
          - 9 officials vanaf 80 zwemmers
          - 10 officials vanaf >90 zwemmers
   ·      De clubs dienen bij de inschrijving de naam en het cv-nummer van de officials en het dag 
   gedeelte waarop ze zullen fungeren op te geven.
   ·      De geselecteerde officials zullen persoonlijk (via mail of post) door de VZF verwittigd
   worden van hun aanduiding.
   ·      Bij de samenstelling van de jury zal, naar gelang het aantal opgegeven officials, gepoogd
   worden om het functioneren van alle officials te beperken tot 1 sessie.
   ·      Officials die deel uitmaken van de jury van 1 sessie/halve dag krijgen, mits tonen van
   toegangsbandje, gratis toegang voor die dag.
   ·      Officials die er echter op staan om toch een hele dag of weekend te fungeren mogen dit
   laten weten via mail aan:
ronny.buggenhout@skynet.be
   ·      De hoofdjury zal door de provinciale afgevaardigde VSB worden samengesteld en zal
   fungeren gedurende het volledige weekend.
 
                                  
 
  PROGRAMMAOVERZICHT/MEDAILLES   (onder voorbehoud)

    vrijdag 14 juli 2017 

SESSIE 1 - VRIJDAGVOORMIDDAG
inzwemmen : 08.00 u  +  8.30 u
wedstrijd : 09.00 u

       1.  100m vlinderslag - meisjes - 13-14
        2.  200m wisselslag  - jongens - 13-14
        3.  100m schoolslag - dames - 15+
        4.  100m vrije slag - heren - 15+
        5.  400m vrije slag - meisjes - 11-12  
                  medailles wedstrijden 1-4
        6.  200m rugslag - heren - 15+
        7.  100m vrije slag - meisjes - 13-14
                  medailles wedstrijden 5-7
SESSIE 2 - VRIJDAGNAMIDDAG
inzwemmen : 13.00 u  +  13.30 u 
wedstrijd : 14.00 u
 
     
        8.  100m vlinderslag - jongens - 13-14
        9.  200m wisselslag - meisjes - 13-14
       10.  100m schoolslag - heren - 15+
       11.  100m vrije slag - dames - 15+
       12.  400m vrije slag - jongens - 11-12
                   m
edailles wedstrijden 8-11
       13.  100m vrije slag - jongens - 13-14
       14.  200m rugslag - dames - 15+
       15.  4 x 100m wisselslag - dames - OPEN
       16.  4 x 100m vrije slag - heren -OPEN       
                   m
edailles wedstrijden 12-16

 
   zaterdag 15 juli 2017

SESSIE 3 - VOORMIDDAG
inzwemmen: 08.00 u  +  8.30 u
wedstrijd : 09.00 u

      
17.  100m rugslag - meisjes - 11-12
      18.  100m rugslag - jongens - 11-12
      19.  400m vrije slag - meisjes - 13-14     
                 
medailles wedstrijden 17-18
      20.  100m rugslag - jongens - 13-14
      21.  100m vlinderslag - dames - 15+
      22.  200m vrije slag - heren - 15+
                 
medailles wedstrijden 19-22
SESSIE 4 - NAMIDDAG
inzwemmen: 13.00 u  +  13.30 u 
wedstrijd :  14.00 u

       23.  100m vrije slag - jongens - 11-12
       24.  100m vrije slag - meisjes - 11-12
       25.  400m vrije slag - jongens -  13-14
                   medailles wedstrijden 23-24
       26.  100m rugslag - meisjes - 13-14
       27.  200m vrije slag - dames - 15+
       28.  100m vlinderslag - heren - 15+
       29.  4 x 100m vrije slag - dames - OPEN
       30.  4 x 100m wisselslag - heren – OPEN
                   medailles wedstrijden 25-30

 
   zondag 16 juli 2017

SESSIE 5 - VOORMIDDAG
inzwemmen : 08.00 u  +  8.30 u
wedstrijd : 09.00 u

       31.  200m wisselslag - meisjes - 11-12
       32.  100m schoolslag - jongens - 11-12
       33.  200m vrije slag - meisjes - 13-14
       34.  100m schoolslag - jongens - 13-14
                   medailles wedstrijden 31-33
       35.  200m schoolslag - dames - 15+
       36.  100m rugslag - heren 15+
                   medailles wedstrijden 34-36
SESSIE 6 - NAMIDDAG
inzwemmen : 13.00 u  +  13.30 u 
wedstrijd : 14.00 u

        37.  200m wisselslag - jongens - 11-12
       38.  100m schoolslag - meisjes - 11-12
       39.  200m vrije slag - jongens - 13-1
                   medailles wedstrijden 37-38
       40.  100m schoolslag - meisjes - 13-14
       41.  200m schoolslag - heren - 15+
       42.  100m rugslag - dames - 15+

                  medailles wedstrijden 39-42

 
                   

   PROGRAMMA'S
 

                        

                        

            
                                                     

  UITSLAGEN

                        

                     

          
                                                                        

         Officials die op één van de 3 wedstrijddagen fungeren in enkel de namiddag kunnen zich
         ’s morgens reeds melden in de inkomhal en ontvangen daar een gratis toegangsbewijs
         voor de hele dag

         Per sessie/wedstrijddeel dienen de fungerende officials zich dan nog extra, 45’ vóór
         aanvang van de wedstrijd, te melden met hun officialboekje in het wedstrijd bad bij de
         kamprechter

         Daarna worden de fungerende officials verwacht in de kelder voor de juryvergadering
         alwaar koffie/thee/koffiekoeken voorzien zijn

           Voor de officials die een hele dag fungeren zijn ’s middags broodjes met koffie/thee voorzien

         HOOFDJURY
             JURY per sessie
 
  
      vanaf 16 jaar vanaf 65 jaar
         
  halve dag   5 3
  1 dag   8 5
  2 dagen   15 8
  3 dagen   20 12
         
  programma    2    per halve dag
     

ook te downloaden via deze link
 
PROGRAMMA'S


 
CATERING                       

  

Gelegenheidscafetaria bevindt zich in de kelder van het Wezenberg zwembad en is elke dag
toegankelijk vanaf 8u00

Naast belegde verse broodjes met koffie of thee zijn ook allerlei frisse dranken te verkrijgen 

Heerlijke warme wafels worden gebakken vanaf 10u00 in de inkomhal

 
                    Ramada Plaza Antwerp                    
Desguinlei 94
  2018 Antwerpen, Belgium

 
03 244 82 81

                Er werden tot 13 juni 2017 
                   90 kamers voorbehouden

                      Reservatieformulier en info  
                                     klik 
HIER

                                                 OF
                          
http://nl.ramadaplaza-antwerp.com/
                      
reservations@ramadaplaza-antwerp.com
                                  via andere booking sites               
 
   
  Crowne Plaza Antwerpen
    Gerard Le Grellelaan 10
    2020 Antwerpen, Belgium

   03 259 75 00
             
   rechtstreeks te
reserveren     
www.cpantwerpen.be/nl

 
OF  
               via andere booking sites               
 
        Olympisch zwembad Wezenberg
                   Desguinlei 17-19
                   2018 Antwerpen 
                      03 259 23 11    
       LEZ  - 
INFORMATIEF voor oudere auto’s (zonder Euro-norm of Diesels Euro-norm 1,2 of 3-zonder roetfilter)
                 Wezenberg (gele bol) ligt juist buiten/grenst aan de LEZ Antwerpen maar bent u van plan om tussendoor
                 Antwerpen te bezoeken met de auto, houdt dan rekening met de Lage Emissie Zone - LEZ Antwerpen of
                 neem tram of bus om zonder zorgen of boete te genieten van Antwerpen.


                                                                   
Meer info over de LEZ Antwerpen :
 

 

 
  

   CONTACT

Voorzitter PRANT
Emiel LIVENS

livense@skynet.be

                                    gsm :  0477/ 55 58 96                                   


Verantwoordelijke PRANT  ‘Zomercriterium 2017’
Maria  VANGHELUWE

maria.vangheluwe1@gmail.com

gsm : 0474/ 50 16 47

 

Coördinator  ‘Zomercriterium 2017’
Etienne DESFOSSES

etienne.desfosses@gmail.com

gsm : 0498/ 63 95 97

 

                                             

  
 
Copyright VZF Provincie Antwerpen - Gebruiksovereenkomst - Privacybeleid - Powered by - Inloggen